Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
PRZYRODY

PL DE

KYNOLOGIA

Obwody

Ogólnie o kynologi łowieckiej

Podział grup psów myśliwskich

Podział ze względu na cechy wrodzone

 • psy wystawiające – do tej grupy należą tylko wyżły,
 • psy niewystawiające – należą tu pozostałe rasy myśliwskie.

Podział według zakresu pracy psa i przydatności do poszczególnych rodzajów polowań

 • aportery - psy przeznaczone do aportowania postrzelonej drobnej zwierzyny z lądu i wody;
 • dzikarze – predysponowane do polowania na dziki;
 • gończe – przeznaczone do pogoni za zwierzyną;
 • norowce – predysponowane do wypłaszania lisów, królików i innej zwierzyny zamieszkującej nory;
 • płochacze – przeznaczone do naganiania zwierzyny;
 • posokowce – przeznaczone do poszukiwania postrzelonej zwierzyny czarnej oraz płowej;
 • tropowce – predysponowane do tropienia zwierzyny po zostawionych przez nią śladach (tropach),
 • wyżły – przeznaczone do aportowania, wyszukiwania, a także polowania w wodzie.

Podział ze względu na predyspozycje rasy oraz rodzaju wytresowania

 • psy wszechstronne – mające predyspozycje do pracy w wodzie, polu oraz lesie,
 • psy wielostronne – mające predyspozycje do pracy w dwóch z trzech środowisk,
 • psy jednostronne – wyspecjalizowane w jednym rodzaju polowania.

Podział według wyglądu psa

 • krótkowłose – wrażliwe na niskie temperatury, najlepiej się nadają do pracy w suchym polu,
 • szorstkowłose – predysponowane do pracy w wodzie, szuwarach, poszyciu, śniegu, kolczastej roślinności,
 • długowłose – przystosowane do pracy w trudnym terenie jak rasy szorstkowłose.

Zródło ­http://pl.wikipedia.org/wiki/Psy_my%C5%9Bliwskie

 

Obwody

Projekt i wykonanie:pawelec.info