Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
PRZYRODY

PL DE

Obwód nr 37

Obwody

Opis granic

- od południa: od miejscowości Wólka Lipowa drogą przez miejscowość Brzozowa do miejscowości  Duranów; ­ od zachodu: od miejscowości Duranów drogą Karczemka – Wólka Pętkowska do rzeki Kamienna; ­ od północy: środkiem nurtu rzeki Kamienna do mostu w miejscowości Czekarzewice II; ­

- od wschodu: od miejscowości Czekarzewice II drogą przez miejscowość Tarłów do miejscowości Wólka Lipowa. ­

  • gospodarz obwodu (kontakt)
  • strażnik łowiecki (kontakt)
  • szacujący szkody (kontakt)
  • powierzchnia ­ w tym powierzchnia leśna
  • wykaz urządzeń łowieckich (ambony, zwyżki, paśniki, lizawki, budki dla kuropatw, podsypy dla bażantów)
  • poletka łowieckie
  • plany hodowlane
  • mapa (granice, urządzenia łowieckie, kwatery)
  • kwatery (adresy, telefon kontaktowy)

Mapa

Projekt i wykonanie:pawelec.info